نوشته شده توسط علیرضارضائی

اعتماد به نفس پیامبر اسلام

پیامبر اسلام چگونه اعتماد به نفس بالایی داشت؟   ناپلئون هیل در کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید تشریح خوبی درباره اینکه محمد که بود؟  و چرا پیامبر اسلام شد گفته: آخرین پیامبر خدا معجزه بخصوصی نداشت. او در مدارس رسمی زمانه خود درس نخوانده بود و قبل از چهل سالگی رسالت بزرگ خود را شروع نکرد. […]

گاهی برای رشد اعتماد به نفس چشم ها را باید بست.

رشد اعتمادبه نفس با بستن چشم ها!!   گاهی باید چشم هارو بست، روی دیگران، روی افرادی که نمیتونن رشد و پیشرفت مارو ببیند، حتی باید چشم ها را بست روی افکاری دیگران، اینکه دیگران چه فکری راجب ما خواهند کرد گاهی باید چشم ها را بر روی صداها هم بست ،بخاطر اینکه متوجه نشویم […]